VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Bronbeek

Algemene Ledenvergadering en reünie 30 oktober 2021

Beste veteranen van de Koninklijke Luchtmacht, Na agendapunt 3 is de Algemene Ledenvergadering geschorst tot nader order. Eindelijk is het zover. Op ZATERDAG 30 OKTOBER 2021 vindt de dubbele Algemene Ledenvergadering over de jaren 2019 én 2020, gevolgd door de traditionele rijstmaaltijd en reünie plaats in de Kumpulan, Landgoed Bronbeek. Alle leden hebben inmiddels via email […]

ALV/Reünie 21-03-20 AFGELAST

Geachte veteraan, Het zal u vast niet ontgaan zijn dat in alle media veelvuldig wordt bericht over de ontwikkelingen omtrent het Corona virus. Zojuist heeft het kabinet besloten om ALLE bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers, en het bijeenbrengen van mensen uit de kwetsbare groepen te verbieden vooralsnog tot en met 30 juni 2020. Het bestuur […]

Uitnodiging 15de Reünie / ALV VmVKLu

Zet alvast in uw agenda: zaterdag 21 maart 2020! In overleg met de Kumpulan Bronbeek is de datum voor de 15de reünie/ALV VmVKLu vastgesteld op zaterdag 21 maart 2020. Wij hopen nog meer leden te mogen begroeten tijdens deze altijd gezellige reünie. Alle leden van de VmVKLu, al dan niet met begeleider/partner, zijn van harte […]

Schuiven naar boven