VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Laatste Nieuws

Erelid Rijker

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2023 is unaniem besloten om Dhr Loe Baltussen te benoemen tot erelid van de vereniging van Vredes Missie Veteranen Koninklijke Luchtmacht. Sinds 2013 heeft Loe Baltussen blijk gegeven van een nimmer aflatende inzet en meer dan uitzonderlijke betrokkenheid in zijn functioneren als regio vertegenwoordiger van de regio […]

Reünie luchtmachters, oud luchtmachters en leden KNVOL

30 juni 2023: Reünie luchtmachters, oud luchtmachters en leden KNVOL Op zaterdag 11 maart jl. blies de luchtmacht 70 koninklijke kaarsjes uit. Op 1 juli staan wij stil bij 110 jaar militaire luchtvaart. In opmaat naar de 75e verjaardag in 2028, organiseert de luchtmacht samen met de KNVOL een reünie voor luchtmachters, oud luchtmachters en […]

Functie overdracht Klu-Adjudant

Op de vliegbasis Woensdrecht heeft op 7 dec jl. voor de tweede keer een uitzonderlijke militaire ceremonie plaatsgevonden. CLSK Lt-gen Dennis Luijt droeg daarbij de functie van KLu-Adjudant Peter Massop over aan zijn opvolger Aoo Ferry Venhoven.   Generaal Luijt noemde deze bijzondere functie van groot belang voor de organisatie. ‘Het gaat hierbij echter niet […]

Beëdiging Officieren op de Vlb. Woensdrecht

Op de vliegbasis Woensdrecht zijn 25 november twee grote beëdigings- ceremonies gehouden. Een deputatie oud-luchtmachtmilitairen vertegenwoordigden bij die gelegenheid de veteranen. Als gevolg van de corona stand down zijn het de eerste beëdigingen sinds februari 2020. Om half negen staan 53 officieren aangetreden, waaronder een luitenant-kolonel, twee majoors en enkele kapiteins. Commodore Ir. E.J.M.M. van Beljouw, commandant […]

Schuiven naar boven