VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Een nieuwe IDEM dag.

Goedenavond,

Sinds 1997 organiseert het CLSK jaarlijks een bijeenkomst voor individueel uitgezonden militairen en hun thuisfront. Deze IDEM-dag (Individuele Deelnemers Expeditionaire Missies) wordt georganiseerd, omdat de behoefte bestaat ervaringen uit te wisselen. Het blijkt een succesformule te zijn: individueel uitgezonden militairen en hun thuisfront ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek. Al meer dan twintig jaar werkt de luchtmacht aan gerichte aandacht voor de individueel uitgezonden militairen en daarom wordt er veel waarde gehecht aan deze IDEM-dag.

Ook dit jaar gaan we weer een IDEM-dag organiseren en wel op donderdag 28 maart op het Veteraneninstituut in Doorn. Het thema van de dag “Ben je weggeweest dan!?” wordt dit jaar ingevuld door gastsprekers, die vertellen over hun recente uitzend ervaring. In het middag programma is er ruimte voor discussie en wordt de dag in ontspannen sfeer afgesloten.

U heeft al eerder deelgenomen aan een IDEM dag en wil ik u namens dagvoorzitter Kolonel Jeroen van Bruchem, wederom van harte uitnodigen op de aankomende IDEM dag.

 

Wilt u weer deelnemen aan de IDEM dag op donderdag 28 maart 2024?

Zie bijgevoegde poster en programma voor verdere details (werktenue/casual) en bij deelname graag een mail naar maw.jansen@mindef.nl
met: rang, naam, onderdeel, wel of geen deelname aan lunch/diner en evt. deelname partner.

 

Vr gr Marcel

IDEM dag poster 2024

Een nieuwe IDEM dag.
Schuiven naar boven