VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Over ons

De vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) 

werd op 18 november 2002 opgericht met als doel gelijke interesses te bundelen van en ontmoetingsmogelijkheden te creëren voor Veteranen van de Luchtmacht die na 1978 hebben deelgenomen aan vredesmissies, crisisbeheersingsoperaties of humanitaire hulpverleningsacties, dan wel zijn uitgezonden als waarnemer, al dan niet in VN verband.

De vereniging is regionaal opgezet, waarbij elk onderdeel van de luchtmacht een eigen regio heeft. Elke regio heeft een regio vertegenwoordiger die contacten onderhoudt met de leden in de regio, het landelijk bestuur en daar waar van toepassing tevens met het “eigen” onderdeel.

De VmVKLu is aangesloten bij de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen van de Militaire Luchtvaart (MiLu), die de belangenbehartiging bundelt van de hierbij aangesloten Veteranenorganisaties.

Een van de speerpunten van de VmVKLu is het deelnemen aan (KLu) herdenkingen, medailleparades, het vormen van erehagen, beëdigingen en Veteranendagen. Daarbij zijn onder andere:

  • de Dodenherdenking op 4 mei op de Dam te Amsterdam en van de KLu te Soesterberg,
  • de Bevrijdingsfeesten in Wageningen op 5 mei,
  • de verjaardag van de Luchtmacht op 1 juli te Soesterberg en
  • de Nederlandse en KLu Veteranendagen.

De meeste van deze evenementen volgen op uitnodiging van de Coördinator Veteranen & Postactieven van de Koninklijke Luchtmacht te Breda. Daartoe houdt het Bureau Veteranen een lijst bij waarin alle Veteranen zijn opgenomen die te kennen hebben gegeven dat zij aan één of meerdere evenementen willen deelnemen.

De VmVKLu organiseert elk jaar een eigen reünie tijdens welke tevens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden. Het lidmaatschap kost u bij automatische afschrijving slechts € 5,00. Als u lid wilt worden van de VmVKLu dan verzoek ik u het Aanmeldingsformulier VmVKLu dat u vindt onder “Documenten” in te vullen en op te sturen.

Wij verwelkomen u graag als lid van onze vereniging!

Schuiven naar boven