VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

ALV/Reünie VmVKlu 2024 in Kumpulan

22 maart 2024 vond de algemene ledenvergadering van onze vereniging plaats.

Tijdens de vergadering is naast de verplichte onderwerpen de tijd genomen om de leden te informeren inzake de onderwerpen ‘boeien en binden’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een periodiek uit te geven nieuwsbrief en het opzetten van een symposium.
Het voornemen van CLSK om militairen bij hun vertrek bij de Luchtmacht een tweejarig lidmaatschap aan te bieden, heeft gevolgen voor de bestuurbaarheid van onze vereniging. Bart Holewijn gaf hierop een uitleg over mogelijke toekomstige organisatievormen indien dit hoger ledental de vereniging in zijn huidige vorm moeilijk bestuurbaar zou kunnen maken. (In een nieuwsbrief zal dieper op deze materie worden ingegaan.)

Er werd afscheid genomen van Algemeen Bestuurslid Alex van Ginkel en Voorzitter Gerrit Hut. Beiden worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging.
 

Als nieuw lid werd Ellen D’Leon-van der Hoeven verwelkomd.

Het voorzitterschap is tot de volgende algemene ledenvergadering overgenomen door Plaatsvervangend Voorzitter Rob van Putten.
Het huidige bestuur met van links naar rechts: Gert van Elderen, Ellen d’Leon-van der Hoeven, Rob van Putten en Bart Holewijn.

Hieronder een groepsfoto van alle aanwezigen.
Schuiven naar boven