Eregalerij VmVKLu

Op deze pagina vindt U onze eregalerij, waarin de Ereleden zijn opgenomen.

Artikel 3, lid 3 van de Statuten zegt hierover het volgende:

Het doet ons erg veel genoegen U hierbij de eerste VmVKLu ereleden sinds de oprichting voor te stellen!

Dhr. Willem Egbert (Wim) Boonstra

19-02-2022 Erelid na 23 jaar onvolprezen inzet voor de Veteranen en onze vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 februari 2022 werd Wim door de aanwezige leden als allereerste Erelid van de VmVKLu benoemd. Ter ere van deze gelegenheid gaf Wim een ontroerende speech aan de ALV; iets om over na te denken:

Daar sta je dan op de laatste dag als bestuurslid en als Erelid van onze mooie vereniging, met het besef dat dit niet alleen voor mij is.

Iemand uit een brandend huis halen, dat doe je alleen, of iemand uit het water redden, ook dat doe je vaak alleen.

Maar 23 jaar geleden onze vereniging opzetten, het bestuur vormen, een luisterend oor bieden als nuldelijns ondersteuner, of het ceremonieel voor de Veteranen regelen, Dat doe je niet alleen.

Dat doe je met collegae die dezelfde intentie hebben en altijd klaar staan voor onze Veteranen. Mensen die mij niet alleen energie, maar bovenal veel plezier hebben gegeven in de samenwerking met respect en waardering voor elkaar.

Het is niet slim om namen te noemen, omdat je allicht iemand vergeet wat zeker niet de bedoeling is, maar op mijn leeftijd is het slimme wat minder en noem ik graag enkele mensen waar ik intens mee heb samen gewerkt zoals:

Herman Janssen, die altijd klaar staat om samen het ceremonieel te regelen en uit te voeren. Die nooit te laat was, eerder te vroeg,  wat mij de rust gaf dat wij altijd op tijd waren, en met zijn meedenken de puntjes op de i kwamen. Een beste maat.

Aad Bekkers, Voor mij was Aad een klankbord om te weten of ik met bepaalde zaken op de juiste weg zat. En altijd bereid was mee te doen met een Erewacht. Een beste maat.

Henk Kauffman met zijn Corrie. Een lopend vademecum over de geschiedenis van de KLu in het algemeen en van de oudste veteranen in het bijzonder. Waar ik altijd informatie kon krijgen om zo een goed luisterend oor te bieden aan Veteranen met PTSS.  Een beste maat.

Ad Potters. Voormalig coördinator Veteranen en Postactieven die, net als in mijn laatste functie als Luchtmacht Adjudant,  24 uur, 7 dagen in de week klaar stond voor zijn Veteranen en waar zijn kantoor voor mij altijd open was voor materiële en immateriële zaken. Een beste maat.

Ton Tieland, Vz. MiLu, in mijn ogen een van de weinige PCLSK die enorm veel voor de veteranen heeft gedaan en nog doet en voor mij altijd bereikbaar is. Met respect, een beste maat.

De bestuursleden, oud bestuursleden en regio vertegenwoordigers van onze vereniging. Stuk voor stuk fijne mensen om mee samen te werken in harmonie en respect voor elkaar.

Marie- Jose Rombouts, mijn vriendin, die mij alle ruimte heeft gegeven om dat te doen wat ik heb gedaan, maar bovenal een zeer gewaardeerd klankbord is.  Een super maatje.

En vele anderen die altijd bereid waren om mee te doen met een Erewacht bij een crematie of begrafenis. Een eervolle maar pittige taak, zowel fysiek als mentaal, waarbij ik zeker Hans van Rijswijk en Chris Boerwinkel wil noemen die samen met Aad Bekkers en Herman Janssen het vaste Erewacht team vormden.

In mijn optiek Dames en Heren, straalt dit Erelidmaatschap ook naar al deze mensen uit, want je doet het nooit alleen, maar samen! Ik zou het op prijs stellen indien u ook voor deze mensen een warm applaus wilt geven.

De KLu heeft daarvoor een sterk credo: “Eén team, één taak”.

U, Dames en herenbedank ik voor de toestemming aan het bestuur voor dit Erelidmaatschap, en hoop ik u nog vele jaren in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

Dhr. Hermanus Johannes (Herman) Janssen

19-02-2022 Erelid na vele jaren inzet voor de Veteranen en als secretaris van onze vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 februari 2022 werd Herman door de aanwezige leden als allereerste Erelid benoemd.
Omdat Herman nog tot de ALV van september 2022 als Algemeen Bestuurslid actief blijft volgt zijn afscheidsrede na die datum.

De op 19 februari 2022 benoemde ereleden van de VmVKLu.

Beide Ereleden in hun “Natuurlijke Habitat”

 

 

Schuiven naar boven