VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Eregalerij VmVKLu

Op deze pagina vindt U onze eregalerij, waarin de Ereleden zijn opgenomen.

Artikel 3, lid 3 van de Statuten zegt hierover het volgende:

Het doet ons erg veel genoegen U hierbij de VmVKLu ereleden sinds de oprichting voor te stellen!

Dhr. Willem Egbert (Wim) Boonstra

19-02-2022 Erelid na 23 jaar onvolprezen inzet voor de Veteranen en onze vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 februari 2022 werd Wim door de aanwezige leden als allereerste Erelid van de VmVKLu benoemd. Ter ere van deze gelegenheid gaf Wim een ontroerende speech aan de ALV; iets om over na te denken:

Daar sta je dan op de laatste dag als bestuurslid en als Erelid van onze mooie vereniging, met het besef dat dit niet alleen voor mij is.

Iemand uit een brandend huis halen, dat doe je alleen, of iemand uit het water redden, ook dat doe je vaak alleen.

Maar 23 jaar geleden onze vereniging opzetten, het bestuur vormen, een luisterend oor bieden als nuldelijns ondersteuner, of het ceremonieel voor de Veteranen regelen, Dat doe je niet alleen.

Dat doe je met collegae die dezelfde intentie hebben en altijd klaar staan voor onze Veteranen. Mensen die mij niet alleen energie, maar bovenal veel plezier hebben gegeven in de samenwerking met respect en waardering voor elkaar.

Het is niet slim om namen te noemen, omdat je allicht iemand vergeet wat zeker niet de bedoeling is, maar op mijn leeftijd is het slimme wat minder en noem ik graag enkele mensen waar ik intens mee heb samen gewerkt zoals:

Herman Janssen, die altijd klaar staat om samen het ceremonieel te regelen en uit te voeren. Die nooit te laat was, eerder te vroeg,  wat mij de rust gaf dat wij altijd op tijd waren, en met zijn meedenken de puntjes op de i kwamen. Een beste maat.

Aad Bekkers, Voor mij was Aad een klankbord om te weten of ik met bepaalde zaken op de juiste weg zat. En altijd bereid was mee te doen met een Erewacht. Een beste maat.

Henk Kauffman met zijn Corrie. Een lopend vademecum over de geschiedenis van de KLu in het algemeen en van de oudste veteranen in het bijzonder. Waar ik altijd informatie kon krijgen om zo een goed luisterend oor te bieden aan Veteranen met PTSS.  Een beste maat.

Ad Potters. Voormalig coördinator Veteranen en Postactieven die, net als in mijn laatste functie als Luchtmacht Adjudant,  24 uur, 7 dagen in de week klaar stond voor zijn Veteranen en waar zijn kantoor voor mij altijd open was voor materiële en immateriële zaken. Een beste maat.

Ton Tieland, Vz. MiLu, in mijn ogen een van de weinige PCLSK die enorm veel voor de veteranen heeft gedaan en nog doet en voor mij altijd bereikbaar is. Met respect, een beste maat.

De bestuursleden, oud bestuursleden en regio vertegenwoordigers van onze vereniging. Stuk voor stuk fijne mensen om mee samen te werken in harmonie en respect voor elkaar.

Marie- Jose Rombouts, mijn vriendin, die mij alle ruimte heeft gegeven om dat te doen wat ik heb gedaan, maar bovenal een zeer gewaardeerd klankbord is.  Een super maatje.

En vele anderen die altijd bereid waren om mee te doen met een Erewacht bij een crematie of begrafenis. Een eervolle maar pittige taak, zowel fysiek als mentaal, waarbij ik zeker Hans van Rijswijk en Chris Boerwinkel wil noemen die samen met Aad Bekkers en Herman Janssen het vaste Erewacht team vormden.

In mijn optiek Dames en Heren, straalt dit Erelidmaatschap ook naar al deze mensen uit, want je doet het nooit alleen, maar samen! Ik zou het op prijs stellen indien u ook voor deze mensen een warm applaus wilt geven.

De KLu heeft daarvoor een sterk credo: “Eén team, één taak”.

U, Dames en herenbedank ik voor de toestemming aan het bestuur voor dit Erelidmaatschap, en hoop ik u nog vele jaren in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

Dhr. Hermanus Johannes (Herman) Janssen

19-02-2022 Erelid na vele jaren inzet voor de Veteranen en als secretaris van onze vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 februari 2022 werd Herman door de aanwezige leden als allereerste Erelid benoemd.
Omdat Herman nog tot de ALV van september 2022 als Algemeen Bestuurslid actief blijft volgt zijn afscheidsrede na die datum.

De op 19 februari 2022 benoemde ereleden van de VmVKLu.

Beide Ereleden in hun “Natuurlijke Habitat”

Dhr. Loe Baltussen

Erelid sinds 18-03-2023

Begin 2013 is de VmVKLu opgedeeld in een aantal Regio’s die gekoppeld zijn aan een Luchtmachtonderdeel. De Regio West Brabant omvat Zeeland en Zuid-Holland, en is gekoppeld aan de vliegbasis Woensdrecht.

Sinds het prille begin van de regio indeling tot op heden is Loe Baltussen als regiovertegenwoordiger de drijvende kracht in deze regio. Loe heeft zich op niet aflatende en uitstekende wijze gekweten van zijn taak.

 

Het contact met de onderdeelscommandant was, ondanks de verschillende wisselingen, altijd goed. Ook na de Corona beperkingen zijn de banden weer aangehaald op initiatief van Loe.

De goede banden met het onderdeel hebben er onder meer toe geleid dat Veteranen uit de regio steevast worden uitgenodigd bij ceremoniële activiteiten op de vliegbasis. Een detachement van Veteranen maakt standaard deel uit van de Regie- of Ceremonieorder. Zeer regelmatig staat onder bezielende leiding van Loe een detachement Veteranen aangetreden.

Mijnheer de Voorzitter, Bestuursleden, Veteranen en andere gasten hier bijeen, Het spijt mij verschrikkelijk dat ik niet hierbij aanwezig kan zijn. Harrie van Rooij heb ik gevraagd om de honneurs waar te nemen. Ik ben nog herstellend van een operatie 10 dagen geleden aan mijn linkerbeen. Het was een direct gevolg van evenwichtsverlies en een ongelukkige val als gevolg daarvan.

Eigenlijk heb ik geen woorden voor de zojuist in meerderheid door U aan mij toegekende eer. Je vraagt je een beetje af van het hoe – en waarom ìk: met alle respect voor iedereen die zijn of haar best heeft gedaan voor deze eervolle benoeming. We mogen echter niet vergeten dat er ook anderen zijn die zich – achter de coulissen – al vele jaren nog breder inzetten voor de Veteranen en daarmee samenhangende Veteranen verenigingen en dito instanties.

Het goed functioneren van een vereniging als de onze – hangt niet af van één lid. Het zijn de léden zèlf die de vereniging dragen – en het is het bestuur en de bestuursleden die de vereniging leiden. Een vereniging vàn Veteranen – is er vóór Veteranen. Als zodanig vind ik dan ook – dat de lof die mij nu wordt toegekend – over u allemaal mag uitstralen. Ik mag dan zijn – wie of wat ik ben: zonder dit bestuur en zonder de directe steun van velen onder U, had ik ‘t niet gekund.

In al die jaren heb ik me – gevraagd of ongevraagd – met van alles en nog wat bemoeid, maar altijd – in het belang van de Veteraan – en van de Vereniging. Dat zal ik altijd blijven doen. Hot items zijn voor mij nog steeds – de pogingen vanuit andere gelederen – om het begrip ’Veteranen’ te verruimen.

Ik ben 13 jaar lang Regiovertegenwoordiger geweest – en heb met veel genoegen en plezier – daaraan inhoud kunnen geven. 10 jaar lang heb ik dat gedaan – samen met Harrie van Rooij als 2e Regio- vertegenwoordiger. Hij zei me na mijn herseninfarct in 2018 – ’aan te blijven tot ikzelf terugtreed’. Ik zal hem altijd daar heel dankbaar voor blijven.

Mijn opvolger, Majoor Paul Kelling, ook hier aanwezig, is bezig aan zijn laatste weken als actief dienend luchtmacht officier – bij het LCW op Woensdrecht. Als Veteraan is hij al lang geen onbekende meer in West-Brabant. Hij is zeer actief op Veteranen gebied – en bij uitstek de aangewezen man voor de functie van Regiovertegenwoordiger Zuid- West.

Geacht Bestuur, dames en heren, ik ben héél blij – en ook wel een beetje trots op deze benoeming tot erelid van de VmVKLu. Ik heb me er altijd – en nu nog – heel senang gevoeld. Ik zal me met uw welnemen ook in de toekomst blijven inzetten voor de VmVKLu, de MLVV of welke benaming dan ook die onze vereniging binnenkort zal krijgen. Nogmaals, U allen heel erg bedankt.

 

 

Schuiven naar boven