VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Berichten

Een nieuwe IDEM dag.

Goedenavond, Sinds 1997 organiseert het CLSK jaarlijks een bijeenkomst voor individueel uitgezonden militairen en hun thuisfront. Deze IDEM-dag (Individuele Deelnemers Expeditionaire Missies) wordt georganiseerd, omdat de behoefte bestaat ervaringen uit te wisselen. Het blijkt een succesformule te zijn: individueel uitgezonden militairen en hun thuisfront ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek. Al meer dan […]

Reünie update 30 juni 2023

Redenen waarom je er op 30 juni bij wilt zijn. Graag brengen wij de reünie die op vrijdag 30 juni bij het NMM in Soesterberg wordt gehouden nog even onder de aandacht, want er zijn verschillende redenen waarom je het event niet wilt missen. De reünie wordt op meerdere momenten muzikaal omlijst. In het begin […]

Erelid Rijker

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2023 is unaniem besloten om Dhr Loe Baltussen te benoemen tot erelid van de vereniging van Vredes Missie Veteranen Koninklijke Luchtmacht. Sinds 2013 heeft Loe Baltussen blijk gegeven van een nimmer aflatende inzet en meer dan uitzonderlijke betrokkenheid in zijn functioneren als regio vertegenwoordiger van de regio […]

Functie overdracht Klu-Adjudant

Op de vliegbasis Woensdrecht heeft op 7 dec jl. voor de tweede keer een uitzonderlijke militaire ceremonie plaatsgevonden. CLSK Lt-gen Dennis Luijt droeg daarbij de functie van KLu-Adjudant Peter Massop over aan zijn opvolger Aoo Ferry Venhoven.   Generaal Luijt noemde deze bijzondere functie van groot belang voor de organisatie. ‘Het gaat hierbij echter niet […]

Beëdiging Officieren op de Vlb. Woensdrecht

Op de vliegbasis Woensdrecht zijn 25 november twee grote beëdigings- ceremonies gehouden. Een deputatie oud-luchtmachtmilitairen vertegenwoordigden bij die gelegenheid de veteranen. Als gevolg van de corona stand down zijn het de eerste beëdigingen sinds februari 2020. Om half negen staan 53 officieren aangetreden, waaronder een luitenant-kolonel, twee majoors en enkele kapiteins. Commodore Ir. E.J.M.M. van Beljouw, commandant […]

Schuiven naar boven