VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Functie overdracht Klu-Adjudant

Op de vliegbasis Woensdrecht heeft op 7 dec jl. voor de tweede keer een uitzonderlijke militaire ceremonie plaatsgevonden. CLSK Lt-gen Dennis Luijt droeg daarbij de functie van KLu-Adjudant Peter Massop over aan zijn opvolger Aoo Ferry Venhoven.

 

Generaal Luijt noemde deze bijzondere functie van groot belang voor de organisatie. ‘Het gaat hierbij echter niet om de functie’, volgens de generaal, ‘maar om de functionaris’. En die vertegenwoordigt tot in de Lumara (Luchtmachtraad) het korps onderofficieren van dit krijgsmachtdeel.

 

Massop kreeg voor zijn verdiensten in de afgelopen 4,5 jaar de erespeld uitgereikt van de Koninklijke Luchtmacht. Een dezer dagen wordt hij bevorderd tot kapitein en wordt hij bij het Kabinet van de Luchtmachtstaf hoofd van het Bureau Veteranen en Post-Actieven.

 

 

 

Generaal Luijt bedankte na afloop de deputatie Veteranen die bij de overdracht aanwezig was. ‘Het is goed dat Veteranen aan dergelijke ceremonies deelnemen,’ aldus de generaal.

 

 

Onze aanwezigheid nù laat niet alleen iets zien van onze betrokkenheid bij de luchtmacht van vroeger, maar ook bij de 5e generatie luchtmacht die zich momenteel ontvouwt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bijgedragen door Lou Baltussen.)

 

Functie overdracht Klu-Adjudant
Schuiven naar boven