VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Beëdiging Officieren op de Vlb. Woensdrecht

Op de vliegbasis Woensdrecht zijn 25 november twee grote beëdigings- ceremonies gehouden.

Een deputatie oud-luchtmachtmilitairen vertegenwoordigden bij die gelegenheid de veteranen. Als gevolg van de corona stand down zijn het de eerste beëdigingen sinds februari 2020.

Om half negen staan 53 officieren aangetreden, waaronder een luitenant-kolonel, twee majoors en enkele kapiteins. Commodore Ir. E.J.M.M. van Beljouw, commandant Air Support Command in-oprichting, treed op als beëdigingsautoriteit.

Hoewel de eed of de belofte wordt afgelegd op het Vaandel van de Koninklijke Luchtmacht, ontbreekt bij deze traditionele ceremonie de vaandelwacht. Ook het orkest van de Koninklijke Luchtmacht heeft elders andere verplichtingen.

Om half elf staan 78 onderofficieren klaar om de eed of belofte af te leggen. Zij doen dat ten overstaan van kolonel F.F.C. Teunissen van de Kamp, commandant KMSL Vlb Woensdrecht.

 

Het is voor het eerst dat aangetreden veteranen tijdens een groot deel van ceremonie aanwezig waren. Met hun aanwezigheid is opnieuw de band bevestigd tussen oud-militairen en de jonge net beëdigde generatie die waar dan ook kunnen worden ingezet voor vrede en veiligheid.

(Foto’s : E. Osendarp, Bureau Multimedia KMSL).

Beëdiging Officieren op de Vlb. Woensdrecht
Schuiven naar boven