VmVKLu

Home

ALTERNATIEVE ALV GESTART – KLIK HIER!

Welkom op de website van de VmVKLu

De vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) heeft als doel gelijke interesses te bundelen van en ontmoetingsmogelijkheden te creëren voor Veteranen (ook Veteranen die individueel uitgezonden zijn geweest) die na 1978 hebben deelgenomen aan (vredes)missies, crisisbeheersingsoperaties of humanitaire hulpverleningsacties.

Dit geldt ook voor Veteranen die, al dan niet in VN-verband, uitgezonden zijn geweest als waarnemer. De VmVKLu is aangesloten bij de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen van de Militaire Luchtvaart (MILu), die de belangen behartigt van de hierbij aangesloten Veteranenorganisaties en hun leden.

(Ledenaantal dd 01-11-2019: 747)

MiLu / VmVKLu detachement tijdens de Nederlandse Veteranendag 2019 in Den Haag. Mooi te zien dat de meesten al in het nieuwe KLu Veteranentenue meelopen.

Schuiven naar boven