VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Welkom op de website van de VmVKLu

De vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) heeft als doel gelijke interesses te bundelen van en ontmoetingsmogelijkheden te creëren voor Veteranen (ook Veteranen die individueel uitgezonden zijn geweest) die na 1978 hebben deelgenomen aan (vredes)missies, crisisbeheersingsoperaties of humanitaire hulpverleningsacties.

Dit geldt ook voor Veteranen die, al dan niet in VN-verband, uitgezonden zijn geweest als waarnemer. De VmVKLu is aangesloten bij de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen van de Militaire Luchtvaart (MILu), die de belangen behartigt van de hierbij aangesloten Veteranenorganisaties en hun leden.

(Ledenaantal d.d. 3-10-2023: 759)

De Sunset March 2023.

Bijdrage van Rob van Putten

Schuiven naar boven