Taken regio vertegenwoordigers

 • Het contact onderhouden met de Commandant van het onderdeel en de leden van de VmVKLu in de regio en met het Landelijk Bestuur;
 • Het bijwonen van officiële bijeenkomsten op verzoek van de Commandant;
 • Het organiseren van ceremoniële activiteiten op verzoek van de Commandant;
 • Het onderhouden van contact met de loketfunctionaris van het onderdeel;
 • Het onderhouden van contact met het bestuur van de Contact Groep Post Actieven (CGPA) in de regio met het doel om tot een zo goed mogelijke samenwerking te komen tussen de VmVKLu en de CGPA’s;
 • Het geven van voorlichting over de VmVKLu;
 • Het (mede) organiseren van bijeenkomsten voor actieve en post actieve Veteranen, VmVKLu-leden en postactieven;Het actief benaderen van actieve Veteranen en post actieve Veteranen om lid te worden van de VmVKLu;
 • Het enthousiasmeren van Veteranen voor het deelnemen aan ceremoniële diensten;
 • Het coördineren van ceremoniële zaken van de VmVKLu in de regio en op het onderdeel;
 • De regio vertegenwoordiger heeft zitting in het Algemeen Bestuur van de VmVKLu dat één of twee keer per jaar vergadert;
 • Het onderhouden van contacten met de secretaris van de VmVKLu ivm de ledenadministratie;
 • Het aanleveren van kopij voor publicatie op de website en/of de facebook pagina van de VmVKLu.
Schuiven naar boven