VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Documentatie

Onderstaand vindt u een aantal links naar documenten die u kunt downloaden.

Klik op het gewenste formaat (PDF, DOCX, JPG etc.) van een titel die u wilt downloaden.

Formeel:

  • Privacy verklaring VmvKLuPDF document. Onze invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Aanmeldingsformulier VmVKLu – PDF document. Lid worden van de VmVKLU? Vult u dit formulier dan in, scan en mail of stuur het op naar CLSK – de adresgegevens staan in het document.
  • Statuten VmVKLuPDF document. Onze Statuten.
  • Huishoudelijk ReglementPDF document. Uitvoerende zaken voortvloeiend uit de Statuten.
  • Veteranenwet PDF document. De formele tekst inzake de vaststelling van de Veteranenwet (2012).
  • VeteranenbesluitPDF document. Vervolg invulling Veteranenwet m.b.t. de bijzondere invulling zorgplicht (2014).
  • Veteranennota via defensie.nlPDF document. Jaarlijkse actualisatie van de uitvoering van de Veteranenwet (2019-2020).
Schuiven naar boven