VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Erelid Rijker

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2023 is unaniem besloten om Dhr Loe Baltussen te benoemen tot erelid van de vereniging van Vredes Missie Veteranen Koninklijke Luchtmacht.

Sinds 2013 heeft Loe Baltussen blijk gegeven van een nimmer aflatende inzet en meer dan uitzonderlijke betrokkenheid in zijn functioneren als regio vertegenwoordiger van de regio Zuid West.

De goede banden met de KMSL Vlb Woensdrecht hebben er onder meer toe geleid dat Veteranen uit de regio steevast worden uitgenodigd bij ceremoniële activiteiten op de vliegbasis. Een detachement van Veteranen maakt standaard deel uit van de Regie- of Ceremonieorder. Zeer regelmatig stond in achterliggende periode een detachement Veteranen aangetreden onder bezielende leiding van Loe Baltussen.

Daarmee heeft hij de belangen van de Koninklijke Luchtmacht in het algemeen en die van de vereniging VmVKLu en de VmVKLu leden in zijn regio in het bijzonder, op meer dan uitstekende wijze behartigd.

Doordat Loe Baltussen recentelijk door een ongeval ernstig is geblesseerd, kon hij persoonlijk niet aanwezig zijn bij de ALV. Reden waarom de voorzitter samen met Paul Kelling, hem thuis in Hoogerheide heeft bezocht en namens het bestuur en leden van de Vmvklu de hartelijke felicitaties heeft overgebracht.
Majoor Paul Kelling heeft het commando over het 983 SQN Air Support Command op 16 maart jl overgedragen en zal op 1 mei 2023 met LOM gaan. Op diezelfde datum zal hij de functie van Regio vertegenwoordiger van Loe Baltussen overnemen.

Hiermee heeft de Vmvklu haar derde lid opgenomen in de lijst van ereleden. Daarnaast mag de Vmvklu zich gelukkig prijzen met een wederom zeer betrokken regio vertegenwoordiger in de regio Zuid West (KMSL en Vlb Wdt).

Erelid Rijker
Schuiven naar boven