VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Uitnodiging 15de Reünie / ALV VmVKLu

Zet alvast in uw agenda: zaterdag 21 maart 2020!

In overleg met de Kumpulan Bronbeek is de datum voor de 15de reünie/ALV VmVKLu vastgesteld op zaterdag 21 maart 2020. Wij hopen nog meer leden te mogen begroeten tijdens deze altijd gezellige reünie.
Alle leden van de VmVKLu, al dan niet met begeleider/partner, zijn van harte uitgenodigd voor de 15de reünie/ALV op Landgoed Bronbeek – Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

U wordt vriendelijk verzocht zich bijtijds op te geven bij het VmVKLu-secretariaat o.v.v. uw naam en die van uw begeleider/partner (zie onze contactpagina); de uiterste inschrijfdatum wordt zo spoedig mogelijk op deze pagina bekendgesteld.

Kort programma:

U bent vanaf 10:30 uur welkom in de grote zaal van de Kumpulan voor koffie/thee met cake. Na het openingswoord van de voorzitter zal om 12:00 uur een (korte) Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
Aansluitend volgt een korte presentatie van De Stichting Kinderen van het 18de Squadron.

Rond 13.30 uur zal u een uitgebreide rijstmaaltijd worden aangeboden. Verder krijgt u namens de vereniging enkele consumptiemunten aangeboden.

Zoals inmiddels gebruikelijk zal Erwin Hardenberg de reünie muzikaal ondersteunen.

Houd deze pagina goed in de gaten!

Alle wijzigingen en nadere details worden, zodra deze bekend zijn middels deze pagina gecommuniceerd. Tevens wordt een bericht via Facebook in de VmVKLu groep geplaatst om de aanpassingen wereldkundig te maken.

Evenals voorgaande jaren bestaat deze dag de mogelijkheid om het Bronbeekmuseum te bezoeken.

Uitnodiging 15de Reünie / ALV VmVKLu
Schuiven naar boven