VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Alternatieve ALV: digitaal stemmen

  • 15 november 2020

Zeer gewaardeerde veteraan,

Ik hoop dat u dit bericht in goede gezondheid leest en hoop oprecht dat het goed met u gaat! Het zal u niet zijn ontgaan dat de Corona of COVID-19 maatregelen de nodige impact heeft op het dagelijks leven in Nederland en ook op al onze veteranen activiteiten. Zo ook is de Algemene Ledenvergadering (ALV) en aansluitend de reünie van 21 maart 2020 van de VMVKLU op Bronbeek tot nader order geannuleerd. Hiervoor vraag ik graag uw aandacht.

Gelet op de door de Overheid afgekondigde stringentere COVID-19 maatregelen is het organiseren van een ALV in dit jaar niet opportuun. Desondanks nopen de Statuten (i.c. Art 14 -3) ons tot het houden van een ALV. Het bestuur heeft daartoe het plan opgevat om al haar leden via een online enquête te benaderen zodat er toch gestemd kan worden over de jaarstukken 2019.

Deze nieuwe aanpak is in lijn met de huidige ontwikkelingen en technische mogelijkheden en heeft als voordeel dat ditmaal alle VmVKLu leden kunnen meestemmen ook al zouden ze in voorkomend geval niet op de ALV of reünie kunnen of willen verschijnen.

Inmiddels heeft de stemming plaatsgevonden en worden de inzendingen geëvalueerd. 209 stemgerechtigde leden hebben zich laten horen middels het invullen van de vragenlijst, en een aantal heeft gebruik gemaakt van de digitale rondvraag. Binnenkort kunt de resultaten verwachten; deze zullen via deze website worden bekend gesteld.

Het VmVKLu bestuur hoopt hiermee voor u een passende oplossing te hebben gevonden om, weliswaar virtueel, een Algemene Ledenvergadering te kunnen organiseren waarbij u uw stem kan doen gelden en wij uw belangen als vredesmissieveteraan kunnen blijven behartigen.

Met een veteranen saluut,

Gerrit Hut, Voorzitter VmVKLu

Alternatieve ALV: digitaal stemmen
Schuiven naar boven