VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Oproep om een vervolg te geven aan de uitkomsten van het Meerjarig Indië Onderzoek (MJO)

Geachte belangstellende/belanghebbende aan de uitkomsten van het Meerjarig Indië Onderzoek (MJO),

Dit is een oproep om naar Den Haag te komen op 23 en/of 30 mei a.s.

Het Veteranen Platform (VP) heeft op verschillende momenten officieel gereageerd op de (voor-) publicaties, zoals bij de officiële presentatie van het MJO op 17 feb.J.l.

Op 2 maart heeft het VP nog een open brief gestuurd aan de Kamerleden met de oproep de resultaten van het onderzoek te toetsen aan de uitgangspunten van de oorspronkelijke Kamerbrief.

De officiële standpunten van het VP kunt u terugvinden op onze site: https://veteranenplatform.nl/oproep-om-een-vervolg-te-geven-aan-de-uitkomsten-van-het-indie-onderzoek/

Momenteel buigt de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer zich over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma. 

In dat kader organiseert men op 23 en 30 mei in 5 blokken een 6 tal zgn. ‘ronde tafel gesprekken’ met belanghebbenden. Men probeert zich hiermee een zo compleet mogelijk beeld te vormen om in een later stadium in debat te gaan met het Kabinet over de uitkomsten van het onderzoek.

Bijgevoegd (pdf-bijlage) treft u een overzicht aan van de verschillende ronde tafel gesprekken en de geplande deelnemers. Het VP zal, samen met het NLVi het spits afbijten op ma 23 mei om 10.00 uur

Om ons standpunt over de uitkomsten van het onderzoek te onderstrepen en de steun aan onze Indië-veteranen te benadrukken, zou het fantastisch zijn indien veteranen massaal aanwezig zijn op de publieke tribune. 

Iedereen wordt dus uitgenodigd bij een of meerdere sessies aanwezig te zijn.

Om de drempel om naar den Haag te reizen voor veteranen te verlagen, draagt het VP graag bij in de kosten, hetzij voor openbaar vervoer, dan wel met een kilometervergoeding, zie voor details de pdf-bijlage!

Graag de bijlage: Ronde tafel aanmelding publieke tribune  ingevuld als Excel-sheet terugsturen op uiterlijk 19 mei a.s.

We hopen van harte dat u onze Indië veteranen gaat steunen door uw massale aanwezigheid!

 

Oproep om een vervolg te geven aan de uitkomsten van het Meerjarig Indië Onderzoek (MJO)
Schuiven naar boven