VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Bulletin 2019-1

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • 14de Reünie / ALV VmVKLu op zaterdag 30 maart 2019; U kunt zich nog aanmelden, een inschrijfformulier vindt u in bijlage bij dit bulletin. Zie ook de uitnodiging hieronder.
  • Nederlandse Veteranendag op zaterdag 29 juni 2019;
  • Bevrijdingsdefilé Wageningen 5 mei 2019;
  • Luchtmachtdagen op Vliegbasis Volkel op 14 en 15 juni 2019;
  • IDEM-dag op donderdag 18 april 2019;
  • Een bijlage over het veteranentenue van de CV&P CLSK.

Voor de volledige tekst van het bulletin verwijs ik u naar de categorie “Nieuws” of klik op de volgende link:
https://www.vmvklu.nl/wp-content/uploads/2019/03/Bulletin-2019-1.pdf

Nieuwe regio vertegenwoordigers:

Begin 2019 hebben we Theo Schraag bereid gevonden om voor de regio Noord aan de slag te gaan als regio vertegenwoordiger. Voor de regio Midden is Erwin Huisman aan de slag gegaan als tweede regio vertegenwoordiger naast Jan Verhoeven. We verwelkomen beiden graag als nieuwe functionarissen voor de VmVKLu en wensen hen veel succes.

Voor de regio Zuidoost / Vlb Volkel zoekt onze regio vertegenwoordiger Willem de Lang nog een tweede regio vertegenwoordiger.

Voor de regio Midden Brabant / Vlb Gilze Rijen zoekt onze regio vertegenwoordiger Mark Franke nog een tweede regio vertegenwoordiger.

Veteranen die interesse hebben om aan de slag te gaan als regio vertegenwoordiger in een van deze twee regio’s worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden bij de secretaris.

Bulletin 2019-1
Schuiven naar boven