VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

14de ALV / Reünie VmVKLu zaterdag 30 maart 2019

 

Reünie & ALV 2019

Het VmVKLu bestuur 2019-2020

Op zaterdag 30 maart 2019 vond alweer de 14de Reünie van de VmVKLu plaats. Voorafgaande aan de reünie werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Alle leden van de VmVKLu, al dan niet met begeleider/partner, waren uitgenodigd voor deze 14de Reünie/ALV in de Kumpulan van het Landgoed Bronbeek. De opkomst was dit jaar weer groter dan andere jaren en wederom was het erg gezellig. Deze bijeenkomst neemt daarmee duidelijk in populariteit toe.

Vanaf 10:30 uur was iedereen welkom in de grote zaal van de Kumpulan voor koffie/thee met cake. De ALV kon echter niet om 11:00 uur beginnen zoals aangekondigd in de convocatie als gevolg van een verkeersongeluk op een van de toegangswegen. Na enig uitstel opende voorzitter Gerrit Hut de vergadering die verder vlot zou verlopen. De penningmeester (Alex van Ginkel) en het lid van het bestuur (Wim Boonstra) werden herkozen.

De regio vertegenwoordigers VmVKLu

Aan het eind van de vergadering stelde de voorzitter nog even de aanwezige – oude en nieuwe – regio vertegenwoordigers voor aan de aanwezigen door hen te verzoeken even naar voren te komen. De details van de ALV komen uiteraard in het vergaderverslag van de secretaris te staan.

 

Soraya van Weereld in het nieuwe Veteranentenue

 

Aansluitend op de vergadering volgde een korte presentatie door
Soraya van Weereld over het nieuwe veteranentenue. Zij vertelde onder andere over de ontstaansgeschiedenis van het nieuwe veteranentenue, welke procedure vanaf nu moet worden gevolgd om het pak aan te schaffen en hoe de betaling van het tenue is geregeld. Naar aanleiding van de eerste 5 kleedmomenten hebben inmiddels al 98 veteranen dit nieuwe veteranentenue aangeschaft. Veteranen die besluiten tot aanschaf van het nieuwe veteranentenue kunnen het kostuum rechtstreeks bestellen via www.veteranenshop.nl van Soraya van Weereld.

 

Erwin Hardenberg

Na afsluiting van de ALV volgde weer de inmiddels traditionele uitgebreide rijstmaaltijd, die zoals elk jaar van uitstekende kwaliteit was. En ook dit jaar werd een aantal consumptiemunten voor drankjes verstrekt hetgeen de gezelligheid uiteraard ten goede kwam. Naar aanleiding van het succes bij de vorige reünie werd de achtergrond muziek weer verzorgd door Erwin Hardenberg.
De jaarlijkse reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds, waarvoor onze welgemeende dank!

 

Al met al weer een zeer geslaagde bijeenkomst met zoals al gezegd weer een groter aantal deelnemers. Wat de vereniging betreft mag deze tendens zich verder doorzetten!
In 2020 zal de reünie worden gehouden op zaterdag 21 maart. Wij hopen dan weer een groter aantal leden te mogen verwelkomen.

De foto’s werden gemaakt door de heren Bob Nijhoff en Henk van Dijk waarvoor onze dank. Zie ook de fotogalerij van deze website.

14de ALV / Reünie VmVKLu zaterdag 30 maart 2019
Schuiven naar boven