VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Bezorgde burgers starten petitie tegen de dramatische staat van Defensie

Uniek burgerinitiatief wil politiek dwingen in actie te komen tegen de verwaarlozing van de Nederlandse krijgsmacht

Psst…bezorgde burgers starten petitie tegen de dramatische staat van Defensie

Amsterdam, dinsdag 26 januari 2021 – Vandaag start het particuliere initiatief ‘Psst’, een actie van betrokken en bezorgde burgers die willen dat er meer geld en aandacht naar Defensie gaat, omdat de huidige bescherming van onze vrije, democratische samenleving volstrekt tekort schiet.
De campagne roept, zowel online (psst.nl) als met radiocommercials en krantenadvertenties, iedereen op een petitie te ondertekenen om de politiek te dwingen actie te ondernemen tegen de dramatische staat van Defensie. De campagne streeft naar 77.000 ondertekenaars. Dit aantal is symbolisch gekozen omdat het ongeveer overeenkomt met het aantal stemmen dat in maart nodig is voor één Kamerzetel. De petitie staat sinds gisteren online en is binnen 12 uur al door 11.980 bezorgde burgers ondertekend.

Het is de eerste keer dat vanuit de Nederlandse samenleving een dergelijke grootschalige actie is opgezet. Dat maakt het initiatief uniek. De actie is op geen enkele manier verbonden met het bedrijfsleven of de politiek. Vanuit de meest uiteenlopende achtergronden zijn medestanders bereid gevonden dit initiatief te steunen.

Psst… hoe is het mogelijk dat zowel links als rechts Defensie links laten liggen? Het is tijd voor actie tegen de dramatische staat van Defensie. Geef ons munitie, teken de petitie op psst.nl” is één van de teksten uit de commercials. Het initiatief richt zich op burgers van alle politieke overtuigingen, van links tot rechts. De bedreigingen van onze vrije, democratische manier van leven gaan immers alle inwoners van Nederland aan.

Wie beschermt ons tegen de cyber warfare uit Rusland of China?

De boodschap van minister Bijleveld bij de presentatie van ‘Defensievisie 2035’ in oktober vorig jaar was onthutsend: onze ernstig verwaarloosde krijgsmacht kan op dit moment de in de Grondwet vastgelegde taken niet uitvoeren. Het gaat om het beschermen van ons eigen grondgebied en dat van bondgenoten, het helpen handhaven van wereldvrede en het beschermen van ons land bij (natuur)rampen. Nederland komt belangrijke afspraken over onze bijdrage aan de zorg voor vrede en veiligheid niet na.

Ook de maatschappelijke spectaculair toegenomen afhankelijkheid van zeer ingewikkelde computersystemen vraagt om afdoende bescherming. Steeds vaker worden de systemen van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, Schiphol of de NS aangevallen. De kwetsbaarheid van allerlei nieuwsdiensten en communicatievormen via internet bedreigt onze democratie. Wie
beschermt ons tegen de cyber warfare vanuit Rusland of China? Dit vergt de inzet van een goed uitgeruste en goed gefinancierde krijgsmacht.

In omliggende landen, zoals Engeland en Frankrijk, worden de defensiebudgetten substantieel verhoogd. Ook Duitsland is met een inhaalslag begonnen. Deze landen beseffen dat Europa zelf – misschien wel zonder de tientallen jaren zo vanzelfsprekende hulp van de V.S. – moet zorgen voor een stabiel machtsevenwicht in de wereld. De toenemend agressieve houding en ambities van landen als China, Rusland en Iran maken het streven naar dit evenwicht urgent.

Nederland moet het defensiebudget dus aanzienlijk verder verhogen dan nu al gebeurt. Vrede en veiligheid vereisen nu eenmaal stabiliteit en dat kan niet zonder een sterke krijgsmacht. Het volgende kabinet moet een einde maken aan deze onveilige situatie. De verantwoordelijkheid voor het verhogen van het defensiebudget wordt al jaren door verschillende kabinetten vooruitgeschoven. Psst vindt dat het nieuwe kabinet voldoende geld moet vrijmaken voor onze defensie, zodat de in de Grondwet vastgelegde taken door de krijgsmacht kunnen worden vervuld. Er is door de jarenlange bezuinigingen een grote achterstand ontstaan die op korte termijn serieuze investeringen vergt en niet met “creatief boekhouden” kan worden ingehaald.

Het is tijd voor actie tegen de dramatische staat van Defensie. Geef ons munitie, teken de petitie op psst.nl.

Bezorgde burgers starten petitie tegen de dramatische staat van Defensie
Schuiven naar boven