VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Contributie VmVKlu.

Op de laatste ALV kwam weer eens het punt “Contributie VmVKlu” aan bod.

Tijdens de vergadering is nu besloten dat de leden in eerste instantie zelf de contributie overmaken naar de ING-bankrekening van de VmVKlu. En dit dan te doen in Januari / Februari van het nieuwe jaar.
Dit kan vrij gemakkelijk met een automatische overschrijving, in te stellen bij elke bank in Nederland.

Er zal dan in Maart een automatische incasso worden gestart voor die leden, die dan nog niet zelf de contributie hebben overgemaakt. Als hier dan storneringen uit voortvloeien, dan zullen deze leden actief worden benaderd voor uitleg / reden hiervoor.

mvg,

Het Bestuur VmVKlu

Contributie VmVKlu.
Schuiven naar boven