VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

CLSK infobulletin voortaan via Facebookgroep VmVKLu

Beste mede KLu-veteranen,

Zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten behartigt Ad Potters sinds kort de Veteranen- en Postactievenzaken niet meer vanwege een functiewijziging. Allereerst willen wij Ad bedanken voor al die jaren van hard werken, meedenken, meeleven, organiseren en regelen van allerlei zaken waar nagenoeg niemand bij stilstaat. En dat alles met een enthousiasme dat je zelden ziet. Ad, het ga je goed, en we zien elkaar ongetwijfeld weer terug.

Dit alles heeft ook nog een neveneffect: het CLSK Infobulletin werd altijd in de door hem opgezette en beheerde Facebookgroep “Veteranen/Postactieven KLu” geplaatst. Vanwege zijn functiewisseling heeft Ad besloten deze groep niet meer te laten voortbestaan, en heeft deze inmiddels afgesloten.

Om deze waardevolle informatie toch voor in ieder geval de leden van de VmVKLu community beschikbaar te stellen hebben de Voorzitters MILU en VmVKLu besloten deze voortaan te delen in de VmVKLu Facebookgroep (klik op de link, of zoek binnen Facebook naar VmVKLu). Aangezien dit een besloten groep betreft dient u zich eerst aan te melden om toegelaten te kunnen worden. Het enige toelatingscriterium is dat u uitgezonden bent geweest op een KLu-missie en (mede) daardoor in het bezit bent van de Veteranenstatus en in bezit bent van het draaginsigne Veteranen.

Laatste nieuws:

Vandaag bereikte mij eerst het verzoek, en daarna de opdracht vanuit de Sectie Publieke Presentaties Koninklijke Luchtmacht om alle CLSK infobulletins uit deze groep te verwijderen en te stoppen met de publicatie hiervan.

Men is vanuit de Luchtmachtstaf bezig de informatievoorziening te herzien, en dit bulletin maakt hier deel van uit. Inmiddels zijn we door de Chef Kabinet CLSK, Kol. Olav Spanjer bijgepraat over deze zaak, waarbij hij nogmaals bekrachtigde dat zij er alles aan doen om ons op gepaste wijze van informatie over het wel en wee van onze Luchtmacht en collega’s te blijven voorzien. Het bestuur VmVKLu is momenteel in de overlegloop opgenomen om e.e.a. helder en verstandig te continueren.

CLSK infobulletin voortaan via Facebookgroep VmVKLu
Schuiven naar boven