Welkom op de website van de VmVKLu

De vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) heeft als doel gelijke interesses te bundelen van en ontmoetingsmogelijkheden te creëren voor Veteranen (ook Veteranen die individueel uitgezonden zijn geweest) die na 1978 hebben deelgenomen aan (vredes)missies, crisisbeheersingsoperaties of humanitaire hulpverleningsacties.

Dit geldt ook voor Veteranen die, al dan niet in VN-verband, uitgezonden zijn geweest als waarnemer. De VmVKLu is aangesloten bij de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen van de Militaire Luchtvaart (MILu), die de belangen behartigt van de hierbij aangesloten Veteranenorganisaties en hun leden.

(Ledenaantal d.d. 01-01-2023: 742)

Geacht VmVKLu lid,
Zaterdag 24 juni 2023 is het weer zover; de Nederlandse Veteranendag.
Dit jaar bestaat de militaire luchtvaart 110 jaar en dat zal op 30 juni ook worden gevierd. U heeft daarover al informatie ontvangen.
Vanwege het 110 jarig bestaan van de militaire luchtvaart wil de MiLu met 110 veteranen deelnemen aan het defilé op de Nederlandse veteranendag. Daartoe missen we nog ruim 70 deelnemers.
De PC-LSK heeft besloten het initiatief van de MiLu te steunen en voor alle deelnemers een bij de gelegenheid passend poloshirt te laten maken en deze gratis aan alle deelnemers te verstrekken.
Daarom doet het bestuur namens de MiLu een dringend beroep op onze leden om zich massaal aan te melden voor het defilé.
U kunt zich tot eind mei direct aanmelden bij onze secretaris Bart Holewijn via secretaris@vmvklu.nl
Eind mei zullen wij alle namen doorgeven aan het veteraneninstituut:
Het bestuur hoopt u te zien op 24 juni in Den Haag.
Drs Gerrit F Hut Lt-kol b.d. 
Voorzitter Vmvklu

Schuiven naar boven