VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Welkom op de website van de VmVKLu

De vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) heeft als doel gelijke interesses te bundelen van en ontmoetingsmogelijkheden te creëren voor Veteranen (ook Veteranen die individueel uitgezonden zijn geweest) die na 1978 hebben deelgenomen aan (vredes)missies, crisisbeheersingsoperaties of humanitaire hulpverleningsacties.

Dit geldt ook voor Veteranen die, al dan niet in VN-verband, uitgezonden zijn geweest als waarnemer. De VmVKLu is aangesloten bij de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen van de Militaire Luchtvaart (MILu), die de belangen behartigt van de hierbij aangesloten Veteranenorganisaties en hun leden.

(Ledenaantal d.d. 14-07-2023: 745)

 

Onderwerp: aanmelden CLSK veteranendag maandag 2 oktober

Heeft u zich aangemeld voor de KLu/CLSK veteranendag op maandag 2 oktober 2023 te NMM Soesterberg?Veteranendag Koninklijke Luchtmacht

De sluitingsdatum was 11 september 2023.

Heeft u/heb je vragen? Neem dan contact op met het Nederlands Veteraneninstituut via 088-334 00 50 of stuur een e-mail naar mijn@nlveteraneninstituut.nl.

Schuiven naar boven