VmVKLu

Uitnodiging VmVKLu – CANADAYS 75 jaar bevrijding Zuidwest Nederland

Geachte VmVKLu Veteraan, beste Collega,

Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019 zal het 75-jarig jubileum van de bevrijding van West-Brabant (Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen, Welberg) en Zeeland (Sloedam, Vlissingen) groots worden gevierd. De organisatie daarvan is in gezamenlijke handen van de drie hiervoor genoemde gemeenten, de Canadese Ambassade (met name 27 oktober) en het Ministerie van Defensie (met name zaterdag). Op zaterdag 2 november 2019 vindt tenslotte nog een herdenking plaats in Welberg gemeente Steenbergen.

De VmVKLu heeft voor dit bijzondere jubileum een uitnodiging ontvangen om met een detachement VmVKLu’ers aan een aantal activiteiten deel te nemen.

Zaterdag 26 oktober 2019

  • Militair Defilé Centrum Bergen op Zoom. Aanvang 15:30 uur. Kolonel Ben Kamstra, Commandant Koninklijke Militaire School Luchtmacht tevens Vliegbasis Woensdrecht, is paradecommandant en  Luitenant-Admiraal Rob Bauer, Commandant der Strijdkrachten, neemt de parade af. Er lopen voldoende fanfares en harmonieën mee, waaronder ook onze eigen Luchtmachtkapel. Detail informatie over tijden, opstelling en route volgt later.

Zondag 27 oktober 2019

  • Oecumenische dienst in de St. Gertrudiskerk aan de Grote Markt te Bergen op Zoom. Aanvang 09:00 uur.
  • Ceremoniële Herdenking op de Canadese Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg 1, 4622 RJ Bergen op Zoom.
  • Na afloop daarvan houdt de Canadese Ambassadeur voor de deelnemers aan de Herdenking een receptie. Aanvang 12:30 uur in het Markiezenhof,  Steenbergsestraat 8, 4611 Bergen op Zoom. U dient hiervoor het aantal personen op te geven (mogelijk dat uw partner ook met u mee is gekomen naar de ceremonie op het kerkhof).

Zaterdag 2 november 2019

  • Herdenking bij de klok aan de Canadezenweg te Welberg gemeente Steenbergen. Aanvang 15:30 uur.

Bij grote uitzondering wordt deelname op de eerste twee dagen (zaterdag 26 en zondag 27 oktober) gezien als een ‘inverdien’ evenement. Wanneer een VmVKLu veteraan die in aanmerking komt voor de inverdienregeling (m.b.t. het Veteranentenue) en op een of beide dagen (in het nieuwe V-tenue, modeldecoraties en KLu-cap) aan een of meer activiteiten deelneemt, dan mag hij of zij 2x (dus totaal € 150,00) van de inverdienregeling gebruik maken (tot het maximum bedrag ad € 300,00 al bereikt is).

Als u deelneemt aan een of meer activiteiten zoals die hiervoor zijn vermeld geef dan op het in bijlage opgenomen overzicht duidelijk aan welk declaratieformulier u nodig hebt: voor de reisdeclaratie en /of de inverdien declaratie vanwege uw nieuwe KLu-veteranentenue.

Aanmeldformulier als WORD bestand
Aanmeldformulier als PDF bestand

Kruis in de bijlage op het formulier ook de activiteiten aan waar u aan wil deelnemen.
(WORD: Sla de bijlage op, open deze, schakel bewerken in, vul de kolommen in, kruis aan waar nodig, druk op opslaan. PDF: Sla de bijlage op, open deze, print uit, vul in waar nodig, scan in of verstuur per post).
Stuur een mail met de ingevulde aanmelding als bijlage naar baltussenslangen@home.nl, dus NIET naar Ad Potters. U kunt ook het uitgeprinte en ingevulde formulier opsturen naar onze secretaris.

Over tribuneplaatsen zijn de volgende afspraken gemaakt:

Defilé, Grote Markt, Bergen-op-Zoom. Kunt u om welke reden dan ook niet meelopen met het defilé, of komt ook uw partner naar het defilé kijken, dan bestaat de mogelijkheid om voor een speciale prijs kaarten te kopen voor de tribune: veteranen € 2,50 en partner € 2,50. Opgave vóór 30 september 2019 aan secretaris VOC Bergen-op-Zoom: info@veteranenboz.nl of telefonisch: 06-102 79 357. Betaling via overschrijving naar: Penningmeester VOC, rekeningnr. NL 68 RABO 0305 1436 62 o.v.v. tribune Defilé.

Militaire Taptoe, Grote Markt, Bergen-op-Zoom.
Blijft u ‘s-avonds in Bergen-op-Zoom, dan kunt u ook de Taptoe om 19:00 uur bijwonen. Ook daarvoor kunt u zich vóór 30 september 2019 opgeven voor een tribuneplaats bij de secretaris VOC Bergen-op-Zoom: info@veteranenboz.nl of telefonisch: 06-102 79 357. Kosten: niet-veteraan € 10,00; speciale prijs veteraan € 5,00. Betaling aan: Penningmeester VOC, rekeningnr. NL 68 RABO 0305 1436 62 o.v.v. tribune Taptoe.

Samengevat:
Aanmelden voor de activiteiten bij: Loe Baltussen, regiocoördinator VmVKLu, baltussenslangen@home.nl.

Aanvragen tribunekaarten bij: Maj Paul Kelling, secr VOC BoZ, info@veteranenboz.nl of telefonisch: 06-102 79 357 en betaling aan Penningmeester VOC, rekeningnr. NL 68 RABO 0305 1436 62 o.v.v. tribune Taptoe.

Waarom u nu al attent wordt gemaakt op de CANADAYS eind oktober 2019 heeft alles te maken met de gecompliceerde organisatie van een en ander. Bovendien worden medio oktober nog tal van andere activiteiten georganiseerd. Het zou voor mij moeilijk worden als ik tot half oktober zou moeten wachten op uw antwoord. Vandaar dus dat ik graag nu al zou willen weten of u wel of niet aan een of meer CANADAYS activiteiten zou willen deelnemen.

Aanmeldformulier als WORD bestand
Aanmeldformulier als PDF bestand

In afwachting van een voorspoedig bericht,
met Veteranengroet,
Loe M. M. Baltussen,
VmVKLu vertegenwoordiger regio Zuidwest.

Uitnodiging VmVKLu – CANADAYS 75 jaar bevrijding Zuidwest Nederland
Schuiven naar boven